AZC
AZC, a.s. je členom silnej slovenskej skupiny spoločností, ktorých core businessom je výroba biopalív, liehu, liehovín a nealkoholických nápojov. Hlavným poslaním a cieľom spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti financií, účtovníctva, mzdovej agendy, fúzií a akvizícií (M&A) a ohodnotenia spoločností.

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo je orientované na tvorbu podnikateľských zámerov a návrhov financovania projektov...

dozvedieť sa viac

Mzdové účtovníctvo

Poradenstvo v oblasti účtovníctva, vedenie účtovných kníh a mzdového účtovníctva je poskytované dodávateľským spôsobom...

dozvedieť sa viac

Hodnotenie spoločností

Ohodnotenie podnikov vykonáva spoločnosť AZC, a.s. len pre potreby prijímania investičných rozhodnutí našich klientov...

dozvedieť sa viac

Kúpa a predaj spoločností

V oblasti kúpy a predaja spoločnosti sa spoločnosť AZC, a.s. zameriava na vyhľadávanie a ohodnotenie potenciálnych investičných „cieľov“…

dozvedieť sa viac