Profil spoločnosti

Spoločnosť AZC, a.s. je etablovaná na slovenskom trhu od roku 1997 (predchodcom terajšieho AZC, a.s. bola spoločnosť STN - INVEST, a.s.).

Sme členmi silnej slovenskej skupiny spoločností, ktorých core businessom je výroba liehu, liehovín a nealkoholických nápojov.

Hlavným poslaním a cieľom spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti financií, účtovníctva, mzdovej agendy, fúzií a akvizícií (M&A) a ohodnotenia spoločností.

Podľa §188 odseku 5 Obchodného zákonníka je spoločnosť AZC, a.s. povinná zverejniť výsledky hlasovania valného zhromaždenia, ktoré môžete nájsť tu:

Partneri