O nás

Naša spoločnosť je riadená skúseným tímom a podporovaná bohatou štruktúrou interných aj externých odborníkov pre rôzne oblasti. Vďaka našej organizačnej flexibilite vieme partnerom poskytovať sofistikované riešenia.

Náš tím

Vedenie

Robert Spišák
Viac informácií

Robert Spišák

Predseda predstavenstva AZC a predseda predstavenstva spoločností ENVIEN GROUP

Alexandra Broszová
Viac informácií

Alexandra Broszová

Podpredsedníčka predstavenstva AZC a predsedníčka predstavenstva Railtrans International

Vladimír Tvaroška
Viac informácií

Vladimír Tvaroška

Predseda predstavenstva EXATA GROUP, INTERAGROS a podpredseda predstavenstva TATRA BILLING

Zdenko Hilčík
Viac informácií

Zdenko Hilčík

Senior projektový manažér

Filip Alexy
Viac informácií

Filip Alexy

Senior projektový manažér

Bálint Varga
Viac informácií

Bálint Varga

Projektový manažér

Dominik Martiš
Viac informácií

Dominik Martiš

Projektový manažér

Martin Krištofčák
Viac informácií

Martin Krištofčák

Riaditeľ úseku M&A

Juraj Petrík
Viac informácií

Juraj Petrík

Senior analytik a manažér M&A

Miroslav Trčka
Viac informácií

Miroslav Trčka

Senior projektový manažér analýz

Vladislav Chlipala
Viac informácií

Vladislav Chlipala

Riaditeľ pre business development

Diana Štrofová
Viac informácií

Diana Štrofová

Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy

Zuzana Kernová
Viac informácií

Zuzana Kernová

Zástupkyňa riaditeľky pre vonkajšie vzťahy

Zuzana Jakubičková
Viac informácií

Zuzana Jakubičková

Konzultantka vedenia pre legislatívno-právne záležitosti

Radoslav Jonáš
Viac informácií

Radoslav Jonáš

Špecialista pre vzťahy v oblasti regulácie

Nikoleta Molnárová
Viac informácií

Nikoleta Molnárová

Špecialista pre vzťahy v oblasti regulácie

Juraj Janoška
Viac informácií

Juraj Janoška

Vedúci strategický analytik a poradca predstavenstva

Branislav Mráz
Viac informácií

Branislav Mráz

Strategický analytik

Andrea Hijová
Viac informácií

Andrea Hijová

Riaditeľka Treasury

Ján Galko
Viac informácií

Ján Galko

Zástupca riaditeľky Treasury

Juraj Horák
Viac informácií

Juraj Horák

Senior Treasurer

Róberta Miklósová
Viac informácií

Róberta Miklósová

Treasurer

Michaela Kostíková
Viac informácií

Michaela Kostíková

Senior finančná analytička

Anna Janošková
Viac informácií

Anna Janošková

Riaditeľka pre ľudské zdroje

Patrícia Čimborová
Viac informácií

Patrícia Čimborová

Riaditeľka Corporate office

Andrea Halušková
Viac informácií

Andrea Halušková

Riaditeľka Compliance office

Ivana Mižičková
Viac informácií

Ivana Mižičková

Zástupkyňa vedenia Corporate & Compliance

Marián Lančarič
Viac informácií

Marián Lančarič

Riaditeľ úseku nehnuteľností

Juraj Flaška
Viac informácií

Juraj Flaška

Poradca vedenia pre centrálny nákup

PRINCÍPY

Fungujeme ako „rodinný“ biznis

Rešpektujeme spoluvlastníkov a partnerov.
Náš tím spájajú hodnoty:

Dôvera, Stabilita, Integrita, Spolupráca, Zdieľanie.

ČINNOSŤ

Podnikáme zodpovedne

Robíme stredné biznisy s profesionalitou a nasadením zodpovedajúcimi veľkým skupinám
Vytvárame synergie od výroby po konečného spotrebiteľa
Naše kľúčové skúsenosti a kompetencie prenášame k partnerom/z firmy na firmu/na odvetvia