Alkoholické nápoje

Vývoj, výroba, distribúcia liehovín, destilátov, piva, vína a octu

Alkoholické nápoje

Jeden z najvýznamnejších východoeurópskych výrobcov liehu a alkoholických nápojov, pôsobiaci na trhoch strednej Európy, najmä však na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike, kde patrí k trhovým lídrom. Svoju produkciu  ponúka už aj na ázijskom trhu.

ST NICOLAUS má široké portfólio produktov zahŕňajúce tradičné, aj moderné značky liehovín. Ponúka kategórie: vodka, ochutená vodka, gin, bylinné likéry, ovocné destiláty, brandy, víno, šumivé víno a aperitívy.

Spoločnosti SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a VÁRDA DRINKS produkujú  a spracúvajú lieh a destiláty prémiovej kvality vďaka najmodernejším technológiám a investíciám do inovácií. Produktové portfólio dopĺňa výroba octu, v ktorej dosahujú Slovenské liehovary a likérky líderstvo v regióne SVE.

 

SLOVENSKÉ VINICE, ktorých vína zaznamenali úspech aj v Michelinských reštauráciách a prestížnych európskych vinotékach ponúkli príležitosť menším kvalitným výrobcom vín prostredníctvom svojho nového zastrešujúceho brandu a postupne sa presadzujú na trhoch.

ST NICOLAUS TRADE je dôležitým distribútorom produktov z portfólia spoločnosti ST NICOLAUS a unikátnych  zahraničných značiek Soberano, Lepanto, Nomad, The London Gin No 1, Santiago de Cuba, Negrita spolu s vínami z rôznych krajín sveta.

Biopalivá a vedľajšie produkty

Produkcia, výskum a biopalivá novej generácie

Biopalivá a vedľajšie produkty

ENVIEN GROUP pôsobí v regióne krajín SVE. Vďaka objemu svojej produkcie tekutých biopalív z piatich výrobných závodov (ENVIRAL, MEROCO, POĽNOSERVIS, ETHANOL ENERGY, ROSSI BIOFUEL, BIODIZEL VUKOVAR) v štyroch krajinách, patrí medzi top 10 producentov bionafty (FAME) a bioetanolu v rámci EÚ. Dlhodobo spolupracuje
s najsilnejšími rafinériami, a je jedným z najväčších odberateľov agro-komodít v regióne (ENAGRO, Envien Magyarország Kft.). Najmladším členom skupiny je Envien Trading – aktívny hráč na trhoch komoditných derivátov so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). Skupina ENVIEN sa stala aj najväčším regionálnym výrobcom paliva vyrobeného z odpadov – tzv. UCOME.

 

Pripravujú viaceré projekty rozšírenia výroby a vybudovanie nových závodov (napr. na Kube prostredníctvom spoločnosti AZC empresa de desarrollo de la bioenergética,
a. s.).

Vedľajším produktom výroby biopalív je hodnotné vysoko-proteínové krmivo pre hospodárske zvieratá DDGS, repkové šroty či glycerín. V ich produkcii zastáva biopalivárska skupina ENVIEN GROUP tiež líderstvo v regióne.

Špeciálnu doplnkovú výrobu energie predstavuje Bioplynová stanica Hubice – spaľovanie bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia elektriny do 1 MW.

Doprava a logistika

Železničná a cestná nákladná preprava

Doprava a logistika

RAILTRANS INTERNATIONAL a RAILTRANS WAGON sú moderné spoločnosti pôsobiace v nákladnej vlakovej preprave na území Európy, rozširujúce svoje služby aj za jej hranice.

RAILTRANS INTERNATIONAL je jeden z najrýchlejšie rastúcich železničných prepravcov a špeditérov v regióne V4 v segmente komplexných  logistických a dopravných služieb. Na slovenskom trhu patrí do Top 3. keďže neustále vylepšuje a optimalizuje svoje služby.

RAILTRANS WAGON prevádzkuje vlastný vozový park zahŕňajúci približne 1300 cisternových železničných vozňov s rôznym objemom a 11 lokomotív. Vlastní a spravuje svoj fleet, špecializoval sa aj na prepravu ropných produktov.

LACOM-TRANS poskytuje služby cestnej vnútroštátnej a medzinárodná prepravy so špecializáciou na prepravu pohonných a nebezpečných látok v zmysle najprísnejších štandardov.

 

YELLOW EXPRESS je vnútroštátnym a medzinárodným cestným nákladným dopravcom s rastúcim objemom služieb po celej Európe. Poskytuje komplexné dopravné a logistické služby, forwarding v režime „just in time“ a individuálne logistické riešenia na najvyššej úrovni na Slovensku aj v zahraničí. Disponuje vlastným vozovým parkom s rozsahom viac ako 100 nákladných áut a návesov (vrátane prepravy tekutých potravín ADR cisternami) a inovatívnym softvérom na zvýšenie efektivity prepráv. Špecializuje sa na FMCG transport.

Nealkoholické nápoje

Vývoj, výroba, distribúcia prírodných a liečivých minerálnych vôd, ochutených a neochutených pramenitých vôd, sýtených a nesýtených nápojov, sirupov

Nealkoholické nápoje

Budiš, a.s. je z hľadiska objemu produkcie lídrom na slovenskom trhu nealko nápojov. Spojením silných spoločností vznikol dominantný hráč na trhu nealko nápojov v SVE so širokým produktovým portfóliom a vysokou efektivitou. Združujú päť výrobných závodov, ktoré sa komplexne starajú o vlastné prírodné minerálne a liečivé pramene. Základné brandy Budiš, Fatra, Gemerka a Zlatá studňa sa tešia mimoriadnej obľube ako bestsellery a majitelia viacerých prestížnych ocenení.

 

Produktové portfólio dopĺňajú nízko mineralizované, ochutené mineralizované vody
a sýtené nápoje (CSDs) a tiež známe dovozové produkty značiek Pfanner, Africola, Franklin, Sunquick a i.

Palivá

Výroba, skladovanie, veľkoobchod, maloobchod a distribúcia

Palivá

Solar 2009, a. s. je silný a nezávislý distribútor pohonných látok na Slovensku. Jeho dodávateľmi sú významní európski producenti pohonných hmôt ako OMV, SLOVNAFT či UNIPETROL. Spoločnosť prevádzkuje vlastné čerpacie stanice a poskytuje služby prepravy pohonných látok vlastnými nákladnými cisternami do 24h od potvrdenia objednávky.

 

PROGRESS TRADING, a.s. sa zaoberá skladovaním, distribúciou a predajom pohonných látok na území strednej a východnej Európy a je prevádzkovateľom skladovacieho a distribučného terminálu v Trebišove so skladovacou kapacitou 14 500 m3.

PETROLTRANS, a.s. je úspešný distribútor pohonných látok na Slovensku. Má viacerých dodávateľov pohonných hmôt a tie distribuuje nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v Českej republike.

Poľnohospodárstvo

Agro-výroba, služby a obchod

Poľnohospodárstvo

EXATA GROUP, a.s. patrí vďaka profesionálnemu tímu a moderným technológiám k dôležitým domácim poľnohospodárom. Združuje viac ako dvadsať poľnohospodárskych spoločností, ktoré obhospodarujú takmer 30 tisíc ha pôdy hlavne v južných regiónoch od západu po východ Slovenska.

Zameranie na rastlinnú a živočíšnu výrobu umožňuje spoločnosti optimálne využitie pôdy. Rozsiahlejšie investície boli realizované v oblasti poľnohospodárskych služieb a skladovania poľnohospodárskych komodít. Spoločnosť sa venuje aj špeciálnej rastlinnej výrobe.

 

INTERAGROS, a.s. patrí medzi významné obchodné firmy pôsobiace v slovenskom agrosektore. Poskytuje komplexné služby pre poľnohospodárov aj spracovateľov komodít s rozsiahlou sieťou moderných uskladňovacích a sušiarenských kapacít. Kvalitou a rozsahom svojich služieb a produktov v oblasti nákupu a predaja komodít a predfinancovania farmárov s hnojivami, chemickými ochrannými prostriedkami, osivom, krmivom a palivami zastáva svoju pozíciu na európskom agrárnom trhu.

Recyklácia plastov

Spracovanie a výroba PET

Recyklácia plastov

Spoločnosť GENERAL PLASTIC, a.s. patrí medzi najväčších spracovateľov PET fliaš a výrobcov PET predliskov v regióne.

Ich špeciálna technológia na recykláciu PET spĺňa najnovšie európske štandardy a požiadavky na spracovanie PET odpadu. Proces výroby zahŕňa 4 kroky: mletie PET fliaš, pranie pomletých vločiek, regranulácia a polykondenzácia.

Smart riešenia

Hi-tech development a manažment

Smart riešenia

Spoločnosti MAKE(S)ENSE a VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ sú zázemím inovácií a excelentnosti s medzinárodným uznaním.

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ je medzinárodne uznávané, vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, činné najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania a s tým spojenej certifikácie.

 

MAKE(S)ENSE vyvíja a vyrába unikátne parkovacie senzorové riešenia, ktorých snímače obsadenia parkovacích miest sú založené na snímaní a meraní zemského magnetického poľa jednotlivých miest. Systém tak zabezpečuje prehľad o voľnom parkovaní v meste a jeho okolí, komunikuje s centrálnym parkovacím systémom a minimalizuje čas potrebný na nájdenie voľného parkovacieho miesta (inteligentný a ekologický systém).