Alkoholické nápoje

Vývoj, výroba, distribúcia liehovín, destilátov, piva, vína a octu

Jeden z najvýznamnejších východoeurópskych výrobcov liehu a alkoholických nápojov, pôsobiaci na trhoch strednej Európy, najmä však na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike, kde patrí k trhovým lídrom. Svoju produkciu  ponúka už aj na ázijskom trhu.

ST NICOLAUS má široké portfólio produktov zahŕňajúce tradičné, aj moderné značky liehovín. Ponúka kategórie: vodka, ochutená vodka, gin, bylinné likéry, ovocné destiláty, brandy, víno, šumivé víno a aperitívy.

Spoločnosti SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a VÁRDA DRINKS produkujú  a spracúvajú lieh a destiláty prémiovej kvality vďaka najmodernejším technológiám a investíciám do inovácií. Produktové portfólio dopĺňa výroba octu, v ktorej dosahujú Slovenské liehovary a likérky líderstvo v regióne SVE.

SLOVENSKÉ VINICE, ktorých vína zaznamenali úspech aj v Michelinských reštauráciách a prestížnych európskych vinotékach ponúkli príležitosť menším kvalitným výrobcom vín prostredníctvom svojho nového zastrešujúceho brandu a postupne sa presadzujú na trhoch.

ST NICOLAUS TRADE je dôležitým distribútorom produktov z portfólia spoločnosti ST NICOLAUS a unikátnych  zahraničných značiek Soberano, Lepanto, Nomad, The London Gin No 1, Santiago de Cuba, Negrita spolu s vínami z rôznych krajín sveta.

V  úspešnom transylvánskom pivovare v Rumunsku CSÍKI SÖR, vyrábajú unikátne pivo bavorskej čistoty, ktorého produkcia je obľúbená hlavne v Maďarsku.  Regionálny líder remeselných pív vyvíja aj ďalšie produktové línie ako pivovica a zväčšuje výrobu.

Biopalivá a vedľajšie produkty

Produkcia, výskum a biopalivá novej generácie

ENVIEN GROUP pôsobí v regióne krajín SVE. Vďaka objemu svojej produkcie tekutých biopalív z piatich výrobných závodov (ENVIRAL, MEROCO, POĽNOSERVIS, ETHANOL ENERGY, ROSSI BIOFUEL, BIODIZEL VUKOVAR) v štyroch krajinách, patrí medzi top 10 producentov bionafty (FAME) a bioetanolu v rámci EÚ. Dlhodobo spolupracuje
s najsilnejšími rafinériami, a je jedným z najväčších odberateľov agro-komodít v regióne (ENAGRO, Envien Magyarország Kft.). Najmladším členom skupiny je Envien Trading – aktívny hráč na trhoch komoditných derivátov so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). Skupina ENVIEN sa stala aj najväčším regionálnym výrobcom paliva vyrobeného z odpadov – tzv. UCOME.

Pripravujú viaceré projekty rozšírenia výroby a vybudovanie nových závodov (napr. na Kube prostredníctvom spoločnosti AZC empresa de desarrollo de la bioenergética,
a. s.).

Vedľajším produktom výroby biopalív je hodnotné vysoko-proteínové krmivo pre hospodárske zvieratá DDGS, repkové šroty či glycerín. V ich produkcii zastáva biopalivárska skupina ENVIEN GROUP tiež líderstvo v regióne.

Špeciálnu doplnkovú výrobu energie predstavuje Bioplynová stanica Hubice – spaľovanie bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia elektriny do 1 MW.

Doprava a logistika

Železničná a cestná nákladná preprava

RAILTRANS INTERNATIONAL a RAILTRANS WAGON sú moderné spoločnosti pôsobiace v nákladnej vlakovej preprave na území Európy, rozširujúce svoje služby aj za jej hranice.

RAILTRANS INTERNATIONAL je jeden z najrýchlejšie rastúcich železničných prepravcov a špeditérov v regióne V4 v segmente komplexných  logistických a dopravných služieb. Na slovenskom trhu patrí do Top 3. keďže neustále vylepšuje a optimalizuje svoje služby.

RAILTRANS WAGON prevádzkuje vlastný vozový park zahŕňajúci približne 1300 cisternových železničných vozňov s rôznym objemom a 11 lokomotív. Vlastní a spravuje svoj fleet, špecializoval sa aj na prepravu ropných produktov.

LACOM-TRANS poskytuje služby cestnej vnútroštátnej a medzinárodná prepravy so špecializáciou na prepravu pohonných a nebezpečných látok v zmysle najprísnejších štandardov.

YELLOW EXPRESS je vnútroštátnym a medzinárodným cestným nákladným dopravcom s rastúcim objemom služieb po celej Európe. Poskytuje komplexné dopravné a logistické služby, forwarding v režime „just in time“ a individuálne logistické riešenia na najvyššej úrovni na Slovensku aj v zahraničí. Disponuje vlastným vozovým parkom s rozsahom viac ako 100 nákladných áut a návesov (vrátane prepravy tekutých potravín ADR cisternami) a inovatívnym softvérom na zvýšenie efektivity prepráv. Špecializuje sa na FMCG transport.

Nealkoholické nápoje

Vývoj, výroba, distribúcia prírodných a liečivých minerálnych vôd, ochutených a neochutených pramenitých vôd, sýtených a nesýtených nápojov, sirupov

Nealkoholické nápoje

Budiš, a.s. je z hľadiska objemu produkcie lídrom na slovenskom trhu nealko nápojov. Spojením silných spoločností vznikol dominantný hráč na trhu nealko nápojov v SVE so širokým produktovým portfóliom a vysokou efektivitou. Združujú päť výrobných závodov, ktoré sa komplexne starajú o vlastné prírodné minerálne a liečivé pramene. Základné brandy Budiš, Fatra, Gemerka a Zlatá studňa sa tešia mimoriadnej obľube ako bestsellery a majitelia viacerých prestížnych ocenení.

 

Produktové portfólio dopĺňajú nízko mineralizované, ochutené mineralizované vody
a sýtené nápoje (CSDs) a tiež známe dovozové produkty značiek Pfanner, Africola, Franklin, Sunquick a i.

Palivá

Výroba, skladovanie, veľkoobchod, maloobchod a distribúcia

Palivá

Solar 2009, a. s. je silný a nezávislý distribútor pohonných látok na Slovensku. Jeho dodávateľmi sú významní európski producenti pohonných hmôt ako OMV, SLOVNAFT či UNIPETROL. Spoločnosť prevádzkuje vlastné čerpacie stanice a poskytuje služby prepravy pohonných látok vlastnými nákladnými cisternami do 24h od potvrdenia objednávky.

 

PROGRESS TRADING, a.s. sa zaoberá skladovaním, distribúciou a predajom pohonných látok na území strednej a východnej Európy a je prevádzkovateľom skladovacieho a distribučného terminálu v Trebišove so skladovacou kapacitou 14 500 m3.

PETROLTRANS, a.s. je úspešný distribútor pohonných látok na Slovensku. Má viacerých dodávateľov pohonných hmôt a tie distribuuje nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v Českej republike.

Poľnohospodárstvo

Agro-výroba, služby a obchod

Poľnohospodárstvo

EXATA GROUP, a.s. patrí vďaka profesionálnemu tímu a moderným technológiám k dôležitým domácim poľnohospodárom. Združuje viac ako dvadsať poľnohospodárskych spoločností, ktoré obhospodarujú takmer 30 tisíc ha pôdy hlavne v južných regiónoch od západu po východ Slovenska.

Zameranie na rastlinnú a živočíšnu výrobu umožňuje spoločnosti optimálne využitie pôdy. Rozsiahlejšie investície boli realizované v oblasti poľnohospodárskych služieb a skladovania poľnohospodárskych komodít. Spoločnosť sa venuje aj špeciálnej rastlinnej výrobe.

 

INTERAGROS, a.s. patrí medzi významné obchodné firmy pôsobiace v slovenskom agrosektore. Poskytuje komplexné služby pre poľnohospodárov aj spracovateľov komodít s rozsiahlou sieťou moderných uskladňovacích a sušiarenských kapacít. Kvalitou a rozsahom svojich služieb a produktov v oblasti nákupu a predaja komodít a predfinancovania farmárov s hnojivami, chemickými ochrannými prostriedkami, osivom, krmivom a palivami zastáva svoju pozíciu na európskom agrárnom trhu.

Recyklácia plastov

Spracovanie a výroba PET

Recyklácia plastov

Spoločnosť GENERAL PLASTIC, a.s. patrí medzi najväčších spracovateľov PET fliaš a výrobcov PET predliskov v regióne.

Ich špeciálna technológia na recykláciu PET spĺňa najnovšie európske štandardy a požiadavky na spracovanie PET odpadu. Proces výroby zahŕňa 4 kroky: mletie PET fliaš, pranie pomletých vločiek, regranulácia a polykondenzácia.

Služby

Tlačová a digitálna klientská komunikácia

Služby

Kompletné služby pre transakčnú a marketingovú komunikáciu cez tlačené a digitálne média.

Spoločnosti TATRA BILLING a SELECTA CEE sú úspešnými spoločnosťami v poskytovaní komplexných služieb v oblasti transakčnej a marketingovej komunikácie cez tlačové a digitálne distribučné kanály.

V oblasti tlačových služieb zabezpečuje plnofarebnú tlač a obálkovanie na základe požiadavky zákazníka. Okrem toho je TATRA BILLING konsolidátorom poštových zásielok v rámci Slovenskej aj Českej republiky. V oblasti digitálnych služieb zabezpečujú tieto firmy spracovanie dát do personalizovanej podoby a formátu. Distribúcia prebieha cez rôzne digitálne kanály (eMail, SMS, Instant messengers, atď.).

 

TATRA BILLING DIGITAL prináša nové digitálne produkty v oblasti klientskej komunikácie ako aj zabezpečenie implementácie do štandardného prostredia zákazníka a ich následnú prevádzku.

ZELENÁ POŠTA je inovatívna hybridná poštová služba, cielená na novodobú intersektorálnu komunikáciu (inštitúcií voči klientom). Svojou ponukou digitálnych služieb obohacuje celkový rozsah doterajšieho portfólia služieb.

Smart riešenia

Hi-tech development a manažment

Spoločnosti MAKE(S)ENSE a VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ sú zázemím inovácií a excelentnosti s medzinárodným uznaním.

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ je medzinárodne uznávané, vedecko-výskumné, vývojové a výrobné pracovisko, činné najmä v oblasti zvárania a príbuzných technológií a procesov. Poskytuje na najvyššej odbornej úrovni inovatívne riešenia pre priemysel v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania a s tým spojenej certifikácie.

MAKE(S)ENSE vyvíja a vyrába unikátne parkovacie senzorové riešenia, ktorých snímače obsadenia parkovacích miest sú založené na snímaní a meraní zemského magnetického poľa jednotlivých miest. Systém tak zabezpečuje prehľad o voľnom parkovaní v meste a jeho okolí, komunikuje s centrálnym parkovacím systémom a minimalizuje čas potrebný na nájdenie voľného parkovacieho miesta (inteligentný a ekologický systém).