Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť má v podnikaní AZC svoje miesto.

Prostredníctvom členstva v slovenských a medzinárodných združeniach, radách a komorách s partnermi diskutujeme
o témach zo špecifických oblastí. Sme iniciátorom riešení rôznych sociálno-ekonomických a sektorových problémov, prispievame ku komunitným aktivitám a pomáhame pri posilňovaní regionálnych kultúrnych tradícií a športu.

Spolu s partnermi spolupracujeme s výskumnými a akademickými inštitúciami. V kontexte otvorenej spoločnosti prednášajú naši vrcholoví manažéri aj na podujatiach organizovaných etablovanými študentskými organizáciami. Stážistom ponúkame miesto v našom tíme na zaujímavých juniorských pozíciách, pričom si môžu overiť svoje znalosti v praxi, a zároveň nás obohacujú o inovatívne pohľady a riešenia.

Zameriavame sa aj na podporu zaujímavých start-up projektov.